Hier is de handleiding te vinden van de A150 Bluetooth tri-pod